statika - header
Projektová činnosť
 
 Objekty pozemných stavieb:

 
Viacúčelový objekt, Košická ul., Bratislava
 
Železobetón monolit. Zvislé steny a stĺpy v moduloch 7,5+6,7/5,4 m. Stropy monolit hrúbky 230 mm.
Objekt je založený na základovej doske nad hladinou spodnej vody.
 
  
 
 
Novostavba CBC1, CBC2, Karadžičova ul., Bratislava,
v kooperácii.
  
Železobetón monolit. Moduly 7,5/7,5 m. Stropy hr. 200 mm, nad stlpami hlavice hr. 300 mm. Výška podlažia 3,7 m.
Má tri podzemné suterény garáži. Najnižší suterén je pod vodou.
Objekty sú založené na dilatovanej základovej doske. 
  
 
 
Bytový dom, Senec, Turecká ul.
 
Monolitický železobetón steny aj stropy. Najväčší rozpon 7,55/7,2 m. Hrúbka stropov 0,2 m. Hrúbka stien 250 mm. Objekt je založený na pásoch.
 
Farský kostol + Pastoračné centrum sv.Rodiny, Petržalka
 
Priemer kostola je 25,55 m. Žel.bet. monolitický skelet z tehlovou výplňou na poschodí, počas výstavby zmenený na betónový prstenec. Strecha z oceľových väzníkov.
Objekt je založený na pilótach VUIS. 
  
 
 
Viacúčelový objekt, Vietnamska ul., Bratislava
 
Nadstavba skeletu S1.2 monolitickým skeletom.
 
 
 
Prestrešenie hadzanárského ihriska Močenok
 
Je to oceľová hala. Pozdĺžny modul 9 m, priečny 24,5 m. V priečnom smere uložené priehradové väzníky o rozpone 24,5 m, v strede zoskrutkované na montáži, sú uložená na Fierendelových nosníkoch o rozpone 9m. Objekt je založený na pätkách.
  
 
 
Nadstavba podkrovia, Koprivnícka ul., Bytový dom-SV.
 
Podkrovie je drevená konštrukcia uložená na žel.bet. prievlakoch. Vodorovné sily sú chytané oceľovými tiahlami. Balkón je zavesená oceľová konštrukcia.
 
 
 
Nadstavba domu, Mlynské Nivy 68
 
Zbíjané drevené väzníky s oblúkovým horným pásom sú uložené na drevených stĺpoch. Prenos vodorovných síl je rozdelená do drevenej konštrukcie a do stužujucích stien spojených s obvodovým plášťom.
 
 
Vyhliadková reštaurácia Slavín
 
Dolná stavba je železobetón. Vináreň je prestropená pruskými plytkými železobetónovými klenbami.
Horná stavba je priestorová oceľová konštrukcia.
  
 
 
 
Rodinný dom Sliačská ul., Bratislava
 
Roh domu je položený na garáži bez obmedzujúceho stĺpu v garáži.
  
 
 
Dom dôchodcov Močenok
 
Rekonštrukcia klenieb,drevených stropov a tehlových stien.
  
 
 
 
 
Prístavba Pozemných stavieb Trnava
 
Žel.bet. skelet Priemstav-revidovaný je založený v odpadovej jame na šachtových pilieroch.
  
 
 
 
Dom rybárov Trnava
 
Tehlové steny s monolitickými stropmi.
 
 
 
 
Sídlisko Hlboká, Trnava
 
12. podl. bytovky Bauring- Camus
 
 
 
 
 
Administratívna Budova SZBD Trnava
 
Žel.bet. skelet - Priemstav revidovaný.
 
 
 
 
Dom odborov Trnava
 
Časť B, v časti A preklady a konzoly z ľahčeného betónu
 
ostatné  
 • Administratívna budova hydrometeorologického ústavu Bratislava – Koliba
 • Podnikové laboratória IGHP Žilina
 • HPK Smrdáky II. Stavba 
 • Obchodné domy TESCO, MALL, LINK – Brno – statický výpočet
 • Budova expozitúry NBS Nové Zámky
 • Administratívna budova, Kovácsova 5, Rusovce

Pamiatkovo chránené objekty:
 

 

 
 
Viacúčelový administratívny objekt, Štefanovičová 12,14,
Bratislava 
 
Nadstavba pamiatkovo chránených murovaných objektov.
Vo dvore je novostavba administratívneho objektu s podzemnými garážami.  
 
  
 
 
Rekonštrukcia kúrii, Žižková ul., Bratislava.
 
Rekonštrukcia stien a stropov.
 
 
Energetika a apriemysel:
 
Paroplynový cyklus TP II, Bratislava
 
Kotol zavesený na oceľovej konštrukcii je založený na základovej doske.
Rozvodňa je monolitický železobetónový skelet.
  
  
  
 • 2. Fluidný kotol Elektráreň Tisová (prvý kotol v strednej Európe nie zavesený, ale uložený na žel, bet. stenách)
 • Výmena TG sety Ružomberok
 • Rekonštrukcia stoličky pod turbínou TG2 v teplárni TP II Bratislava
 • Základy pod kladivový mlyn v TP II Pruneřov
 • Inovácia elektroodlučovačov kotlov K5 a K6 v Elektrárni Hodonín
 • Dočisťovanie vagónov Pruneřov
 • Výmena mlynice v EPSO Oslavany
 • Nádrže chemikálii v TOT Otrokovice
 Geotechnické  stavby:
  
 
Stavebná jama, Karadžičova ul., Bratislava
 
Podzemné steny kotvené lanovými predpätými kotvami, klincované svahy.
  
  
  
 
 
Oporný múr Vrtižér - Hričovské Podhradie, Dialnica D1
 
Oporný múr - uholníková stena medzi riekou Váh a dialnicou D1
  
  
  
 • Podchytenie susedných objektov Štefanovičová 12,14  (Mikropilótové steny)
 • Východný portál Branisko  (Lanové zemné kotvy, Klincované svahy)

 Vodohospodárske stavby:

 • Oporný múr Vrtižér - Hričovské Podhradie, Dialnica D1 (obrázok pozri vyššie pri geotechnických stavbách)

 

 
 Posudková činnosť
Odborné posudky:
 
Devín múr
 
Posúdenie nakloneného kamenného hradobného múra pamiatkovo chráneného.
 
 
 
CITIBANK Petržalka
 
Posúdenie objektu po zväčšení užitočného zaťaženie.  
 
 
 
Hala - sklad osiva tráv, Cabaj - Čápor
 
Posúdenie oceľovej haly po zmene tuhosti stĺpov počas výstavby.  
 
 
Panelové domy
 
Posúdenie nových otvorov v panelových domoch s posúdením celej steny, v prípade potreby aj celého objektu.
Projekt vystuženia nového otvoru.
 
 
Znalecké posudky: (Zoznam nezverejňujeme.)
    - Vrámci súdnych sporov pre súdy.
    - Pre klientov na objednávky.