statika - header
Projektová činnosť:
 • statické výpočty
 • odborné posudky
 • projekty statiky betónových, oceľových a drevených konštrukcií, vrátane zakladania stavieb
 • dodavateľská dokumentácia
Znalecká činnosť:
 • Znalecké posudky v odbore 370000 – Stavebníctvo:
 • Odvetvia: 370700 Statika stavieb
Doterajšie skúsenosti z projektovania stavieb:
 • pozemné stavby aj výškové
 • pamiatkovo chránené objekty
 • inžinierske stavby
 • geotechnické stavby
 • menšie vodohospodárske stavby
 • menšie mosty
Odborné posudky:
 •  Odborné posudky v statike.
Statické výpočty sú vypracovávané hlavne v software-och:
 • Scia Engineer
 • FEAT 2000
 • FINE Geo 5
 • GEOPARD
 • Výkresy sú vypracovávané v AUTOCADe.